دانلود تفسیر آسان قرآن با ترجمه کردی (قورئان به کوردی Mp3)

تفسیر آسان قرآن

در ادامه می توانید تفسیر کل قرآن را که به زبان کردی و با صدای استاد سعدالغامدی می باشد به همراه ترجمه کردی که از تفسیر آسان برگرفته شده را دانلود کنید.

قورئان به کوردی Mp3

۱- تفسیر سوره الفاتحة ……….. دانلود کنید

۲- تفسیر سوره البقرة ……….. دانلود کنید

۳- تفسیر سوره آل عمران ……….. دانلود کنید

۴- تفسیر سوره النساء ……….. دانلود کنید

۵- تفسیر سوره المائدة ……….. دانلود کنید

۶- تفسیر سوره الانعام ……….. دانلود کنید

۷- تفسیر سوره الاعراف ……….. دانلود کنید

۸- تفسیر سوره الانفال ……….. دانلود کنید

۹- تفسیر سوره التوبة ……….. دانلود کنید

۱۰- تفسیر سوره یونس ……….. دانلود کنید

۱۱- تفسیر سوره هود ……….. دانلود کنید

۱۲- تفسیر سوره یونس ……….. دانلود کنید

۱۳- تفسیر سوره الرعد ……….. دانلود کنید

۱۴- تفسیر سوره ابراهیم ……….. دانلود کنید

۱۵- تفسیر سوره الحجر ……….. دانلود کنید

۱۶- تفسیر سوره النحل ……….. دانلود کنید

۱۷- تفسیر سوره الاسراء ……….. دانلود کنید

۱۸- تفسیر سوره الکهف ……….. دانلود کنید

۱۹- تفسیر سوره مریم ……….. دانلود کنید

۲۰- تفسیر سوره طه ……….. دانلود کنید

۲۱- تفسیر سوره الانبیاء ……….. دانلود کنید

۲۲- تفسیر سوره الحج ……….. دانلود کنید

۲۳- تفسیر سوره المؤمنون……….. دانلود کنید

۲۴- تفسیر سوره النور……….. دانلود کنید

۲۵- تفسیر سوره الفرقان……….. دانلود کنید

۲۶- تفسیر سوره الشعراء……….. دانلود کنید

۲۷- تفسیر سوره النمل……….. دانلود کنید

۲۸- تفسیر سوره القصص ………. دانلود کنید

۲۹- تفسیر سوره العنکبوت……….. دانلود کنید

۳۰- تفسیر سوره الروم ……….. دانلود کنید

۳۱- تفسیر سوره لقمان ……….. دانلود کنید

۳۲- تفسیر سوره السجدة ……….. دانلود کنید

۳۳- تفسیر سوره الاحزاب ……….. دانلود کنید

۳۴- تفسیر سوره سبأ ……….. دانلود کنید

۳۵- تفسیر سوره فاطر ……….. دانلود کنید

۳۶- تفسیر سوره یس ……….. دانلود کنید

۳۷- تفسیر سوره الصافات ……….. دانلود کنید

۳۸- تفسیر سوره ص ……….. دانلود کنید

۳۹- تفسیر سوره الزمر ……….. دانلود کنید

۴۰- تفسیر سوره غافر ……….. دانلود کنید

۴۱- تفسیر سوره فصلت ……….. دانلود کنید

۴۲- تفسیر سوره الشوری……….. دانلود کنید

۴۳- تفسیر سوره الزخرف ……….. دانلود کنید

۴۴- تفسیر سوره الدخان ……….. دانلود کنید

۴۵- تفسیر سوره الجاثیه ……….. دانلود کنید

۴۶- تفسیر سوره الاحقاف ……….. دانلود کنید

۴۷- تفسیر سوره محمد ……….. دانلود کنید

۴۸- تفسیر سوره الفتح ……….. دانلود کنید

۴۹- تفسیر سوره الحجرات ……….. دانلود کنید

۵۰- تفسیر سوره ق ……….. دانلود کنید

۵۱- تفسیر سوره الذاریات ……….. دانلود کنید

۵۲- تفسیر سوره الطور ……….. دانلود کنید

۵۳- تفسیر سوره النجم ……….. دانلود کنید

۵۴- تفسیر سوره القمر ……….. دانلود کنید

۵۵- تفسیر سوره الرحمن ……….. دانلود کنید

۵۶- تفسیر سوره الواقعة ……….. دانلود کنید

۵۷- تفسیر سوره الحدید ……….. دانلود کنید

۵۸- تفسیر سوره المجادلة ……….. دانلود کنید

۵۹- تفسیر سوره الحشر ……….. دانلود کنید

۶۰- تفسیر سوره الممتحنة……….. دانلود کنید

۶۱- تفسیر سوره الصف……….. دانلود کنید

۶۲- تفسیر سوره الجمعة ……….. دانلود کنید

۶۳- تفسیر سوره المنافقون ……….. دانلود کنید

۶۴- تفسیر سوره التغابن ……….. دانلود کنید

۶۵- تفسیر سوره الطلاق ……….. دانلود کنید

۶۶- تفسیر سوره التحریم ……….. دانلود کنید

۶۷- تفسیر سوره الملک ……….. دانلود کنید

۶۸- تفسیر سوره القلم ……….. دانلود کنید

۶۹- تفسیر سوره الحاقة ……….. دانلود کنید

۷۰- تفسیر سوره المعارج ……….. دانلود کنید

۷۱- تفسیر سوره نوح ……….. دانلود کنید

۷۲- تفسیر سوره الجن ……….. دانلود کنید

۷۳- تفسیر سوره المزمل ……….. دانلود کنید

۷۴- تفسیر سوره المدثر ……….. دانلود کنید

۷۵- تفسیر سوره القیامة ……….. دانلود کنید

۷۶- تفسیر سوره الانسان ……….. دانلود کنید

۷۷- تفسیر سوره المرسلات ……….. دانلود کنید

۷۸- تفسیر سوره النبأ ……….. دانلود کنید

۷۹- تفسیر سوره النازعات ……….. دانلود کنید

۸۰- تفسیر سوره عبس ……….. دانلود کنید

۸۱- تفسیر سوره التکویر ……….. دانلود کنید

۸۲- تفسیر سوره النفطار ……….. دانلود کنید

۸۳- تفسیر سوره المطففین ……….. دانلود کنید

۸۴- تفسیر سوره الانشقاق ……….. دانلود کنید

۸۵- تفسیر سوره البروج ……….. دانلود کنید

۸۶- تفسیر سوره الطارق ……….. دانلود کنید

۸۷- تفسیر سوره الاعلی ……….. دانلود کنید

۸۸- تفسیر سوره الغاشیة ……….. دانلود کنید

۸۹- تفسیر سوره الفجر ……….. دانلود کنید

۹۰- تفسیر سوره البلد ……….. دانلود کنید

۹۱- تفسیر سوره الشمس ……….. دانلود کنید

۹۲- تفسیر سوره الضحی ……….. دانلود کنید

۹۳- تفسیر سوره الشرح ……….. دانلود کنید

۹۴- تفسیر سوره التین ……….. دانلود کنید

۹۵- تفسیر سوره العلق ……….. دانلود کنید

۹۶- تفسیر سوره القدر ……….. دانلود کنید

۹۷- تفسیر سوره القدر ……….. دانلود کنید

۹۸- تفسیر سوره البینة ……….. دانلود کنید

۹۹- تفسیر سوره الزلزلة ……….. دانلود کنید

۱۰۰- تفسیر سوره العادیات ……….. دانلود کنید

۱۰۱- تفسیر سوره القارعة ……….. دانلود کنید

۱۰۲- تفسیر سوره التکاثر ……….. دانلود کنید

۱۰۳- تفسیر سوره العصر ……….. دانلود کنید

۱۰۴- تفسیر سوره الهمزة ……….. دانلود کنید

۱۰۵- تفسیر سوره الفیل ……….. دانلود کنید

۱۰۶- تفسیر سوره قریش ……….. دانلود کنید

۱۰۷- تفسیر سوره الماعون ……….. دانلود کنید

۱۰۸- تفسیر سوره الکوثر ……….. دانلود کنید

۱۰۹- تفسیر سوره الکافرون ……….. دانلود کنید

۱۱۰- تفسیر سوره النصر ……….. دانلود کنید

۱۱۱- تفسیر سوره المسد ……….. دانلود کنید

۱۱۲- تفسیر سوره الاخلاص ……….. دانلود کنید

۱۱۳- تفسیر سوره الفلق ……….. دانلود کنید

۱۱۴- تفسیر سوره الناس ……….. دانلود کنید

به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

اعجاز ساختاری آیة الكرسی

اعجاز ساختاری آیة الكرسی

دانلود ترتیل كل قرآن با صداي ادريس ابكر Idris Abkar

دانلود ترتیل كل قرآن با صداي ادريس ابكر Idris Abkar

دانلود سوره حمد با صدای عبدالباسط با کیفیت بالا

دانلود سوره حمد با صدای عبدالباسط با کیفیت بالا

دانلود سوره شمس با صدای عبدالباسط (والشمس وضحاها)

دانلود سوره شمس با صدای عبدالباسط (والشمس وضحاها)

دانلود ترتیل کل قرآن با صدای ماهر المعيقلی Maher Al Mueaqly

دانلود ترتیل کل قرآن با صدای ماهر المعيقلی Maher Al Mueaqly

طولانی ترین تلاوت قرآن با یک نفس از رافت حسین

طولانی ترین تلاوت قرآن با یک نفس از رافت حسین

دانلود ترتیل کل قرآن با صدای عبدالرحمن سدیس (سی جزء)

دانلود ترتیل کل قرآن با صدای عبدالرحمن سدیس (سی جزء)

متن کل قرآن کریم به صورت فایل ورد Word با خط عثمان طه

متن کل قرآن کریم به صورت فایل ورد Word با خط عثمان طه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.